phosgene

phosgene
fosgenas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Dusinamoji nepatvarioji kovinė nuodingoji medžiaga. Aukštesnėje negu 8 °C temperatūroje – pūvančių vaisių ir suplėkusio šieno kvapo, 3,5 karto sunkesnės už orą dujos. Blogai tirpsta vandenyje, gerai – organiniuose tirpikliuose. Pagrindinė kovinė būsena – dujos. Lydymosi temperatūra -118 °C, virimo temperatūra 8 °C,. Turi kumuliacinį poveikį. Sąlyginė ribinė apsinuodijimo dozė įkvėpus 0,24 mg·min/l, žalojamoji – 0,5–0,6 mg·min/l, mirtinoji – 3,2 mg·min/l. Slaptasis veikimo periodas 2–8 val. Jeigu koncentracija ore viršija 5 mg/l, mirštama per 2–3 s nuo kvėpavimo organų paralyžiaus. Visi žmonės, atsidūrę užterštoje atmosferoje, sąlyginai laikomi nešiojamais ligoniais ir (nepriklausomai nuo jų savijautos) nedelsiant išnešami arba išvežami iš taršos židinio; išvedimas pėsčiomis draudžiamas. Apsaugos priemonė – dujokaukė. atitikmenys: angl. phosgene rus. фосген

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • Phosgene — Phosgène Dichlorure de méthanoyle Phosgène Général Nom IUPAC Dichlorure de méthanoyle …   Wikipédia en Français

 • Phosgéne — Phosgène Dichlorure de méthanoyle Phosgène Général Nom IUPAC Dichlorure de méthanoyle …   Wikipédia en Français

 • phosgène — [ fɔsʒɛn ] n. m. • 1823; du gr. phôs « lumière » et gène ♦ Chim. Gaz incolore, très toxique, obtenu par la combinaison du chlore et de l oxyde de carbone (COCl2). ● phosgène nom masculin (du grec phôs, lumière) Dénomination courante du chlorure… …   Encyclopédie Universelle

 • Phosgene — Phos gene, a. [Gr. fw^s light + the root of gi gnesqai to be born: cf. F. phosg[ e]ne.] (Old Chem.) Producing, or produced by, the action of light; used specifically to designate a gas also called {carbonyl chloride}. See {Carbonyl}. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • phosgene — phos gene (f[o^]s j[=e]n or f[o^]z j[=e]n), n. (Chem.) A reactive chemical substance ({COCl2}), also called {carbonyl choride}, used in synthesis of numerous substances. In the First Worlds War it was also used as a poisonous gas in combat. [PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • phosgene — [fäs′jēn΄] n. [so named (1812) by Sir Humphry Davy < Gr phōs, light (see PHOSPHORUS) + gene, GEN] a colorless, volatile, highly poisonous liquid, COCl2, prepared by the reaction of carbon monoxide with chlorine in the presence of activated… …   English World dictionary

 • Phosgene — Not to be confused with phosphine, oxalyl chloride, or phosgene oxime. Phosgene[1] …   Wikipedia

 • Phosgène — Dichlorure de méthanoyle Phosgène Général Nom IUPAC Dichlorure de méthanoyle …   Wikipédia en Français

 • phosgene — /fos jeen, foz /, n. Chem. a poisonous, colorless, very volatile liquid or suffocating gas, COCl2, a chemical warfare compound: used chiefly in organic synthesis. Also called carbon oxychloride, carbonyl chloride, chloroformyl chloride. [1805 15; …   Universalium

 • phosgene — Carbonyl Car bon*yl, n. [Carbon + yl.] (Chem.) The radical {(CO) }, occuring, always combined, in many compounds, as the aldehydes, the ketones, urea, carbonyl chloride, etc. [1913 Webster] Note: Though denoted by a formula identical with that of …   The Collaborative International Dictionary of English

 • phosgène — (fos jè n ) adj. m. Terme de chimie. Le gaz phosgène, le gaz oxychloride carbonique, ainsi dit parce qu il résulte de l action des rayons solaires sur un mélange à parties égales de gaz chlore et de gaz oxyde de carbone. ÉTYMOLOGIE    Du grec,… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”